Notícies

IRU participa en la difusió del Patrimoni Cultural

Des de maig de 2011 IRU GESTIÓ I PRODUCCIO SL participa en el projecte amb núm. d'expedient IPT-2011-1677-380000 amb títol “Difusió del Patrimoni Cultural en entorns de mobilitat-DIPACEMO” que compta amb el recolzament del Ministeri d’Economia i Competitivitat (abans Ministeri de Ciència i Innovació) dins el marc de la convocatoria de l’any 2011, per a la concessió de les ajudes corresponents al subprograma Innpacto, dins la línea instrumental de l’acrticulació i Internacionalització del Sistema, en el marc del Pla Nacional d’Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2008-2011.

 

 

Desde mayo de 2011 IRU GESTIO I PRODUCCIO SL participa en el proyecto con nº exp. IPT-2011-1677-380000 y titulo “DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL EN ENTORNOS DE MOVILIDAD- DIPACEMO”,  que cuenta con el apoyo del Ministerio de Economía y Competitividad (antes Ministerio de Ciencia e Innovación) en el marco de la convocatoria del año 2011, para la concesión de las ayudas correspondientes al subprograma Innpacto, dentro de la línea instrumental de Articulación e Internacionalización del Sistema, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.

logo